Msza Święta

20 stycznia – wyjątkowo – nie ma Mszy Świętej

27 stycznia – godz. 18.00

Msza Święta w formie nadzwyczajnej rytu rzymskiego (tzw. trydencka) odprawiana jest w każdą niedzielę o godzinie 18.00 w kościele św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie. Kościół św. Józefa znajduje się nieopodal katedry, przy ul. Biskupa Czesława Domina 10 w Koszalinie, jest kościołem pomocniczym w rzymskokatolickiej parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Koszalinie.
Na terenie Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Msze Święte stale odprawiane są wyłącznie w Koszalinie i w Pile. Tzw. msza trydencka jest nadzwyczajną formą rytu rzymskiego, odprawiana jest w języku łacińskim, w nieco innych szatach liturgicznych, kazanie głoszone jest z ambony. Mszaliki dla wiernych (w języku łacińskim) można pobrać przy wejściu. Zwyczajem jest zajmowanie przez niewiasty ławek po stronie lekcji, a mężczyzn po stronie ewangelii. Niewiasty mają, w przeciwieństwie do mężczyzn, głowę nakrytą.

Możliwość komentowania jest wyłączona.